Incasso-zaken

Waarom een advocaat? 

 

Wij zorgen tegen aantrekkelijke tarieven voor een snelle en effectieve inning van uw incasso's.

 

Tarieven

 

Wat betreft de door onze opdrachtgever te betalen kosten, vallen de navolgende drie situaties/fasen te onderscheiden:


I. De buitengerechtelijke fase

 

In deze fase is er nog geen rechter bij de zaak betrokken. Er zijn dan drie situaties te onderscheiden:

 

  1. De debiteur betaalt het volledige bedrag met inbegrip van rente en kosten.
    In deze situatie ontvangt u uw totale vordering (de debiteur heeft immers de daaraan verbonden kosten voldaan) inclusief de renten.

  2. De debiteur betaalt wel de hoofdsom maar niet de rente en/of buitengerechtelijke incassokosten.
    Onze declaratie bedraagt dan 15% over het geïncasseerde bedrag, waarbij een degressief percentage wordt toegepast, indien het geïncasseerde bedrag meer dan € 7.500,-- beloopt.

  3. De debiteur betaalt in het geheel niet.
    Als blijkt dat er om wat voor reden dan ook in het geheel geen verhaal mogelijk is, dan kan er vanzelfsprekend ook niets aan u worden doorbetaald. Er wordt u echter ook niets in rekening gebracht.


II. De gerechtelijke fase

 

In deze fase wordt de rechter bij de zaak betrokken en zullen er ook deurwaarderskosten en dergelijke gemaakt worden, alsook griffierecht voldaan moeten worden. Deze zult u in eerste instantie moeten voorschieten. Vanzelfsprekend zullen we deze zogenaamde verschotten op de tegenpartij verhalen.

 

III. De executoriale fase

 

Bij niet voldoening aan het vonnis wordt dit ten uitvoer gelegd. Deze kosten zullen ook voor rekening komen van de veroordeelde.

 

Het uitgangspunt bij dit alles is dat alle kosten zoveel mogelijk door de debiteur worden betaald.

 

Alleen advocaten mogen procedures aanspannen die een bedrag van € 25.000,-- te boven gaan. Ook kan alleen een advocaat zekerheidshalve (conservatoir) beslag leggen. Met de inschakeling van een advocaat voor de incassering van uw vordering kunt u vertrouwen op gedegen juridische bijstand.

Zaken met een belang van minder dan € 25.000,-- mogen door iedereen, dus ook door advocaten worden gedaan. Of het verstandig is om een dergelijke zaak bij een advocaat neer te leggen, hangt af van een heleboel factoren. Wij adviseren u graag.

 

 

 

J.R. Laoût is van de vFAS