Onderwijsrecht

Een bijzonder aandachtsgebied van Laoût Advocaten is het onderwijsrecht. Er wordt opgetreden namens bijvoorbeeld universiteiten, hogescholen en ROC's, maar daarnaast ook namens studenten en leerlingen.

 

Voorbeelden van onderwijsrechtelijke kwesties zijn onder meer beslissingen omtrent de toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen/studenten. Daarnaast kan worden gedacht aan medezeggenschapsgeschillen.


Het onderwijsrecht is daarmee een breed en complex rechtsgebied. Dit wordt tevens weerspiegeld in het feit dat beroep bij verschillende rechterlijke colleges open staat. Zo zijn er aan universiteiten en hogescholen de zogeheten Colleges van Beroep voor de Examens (COBEX), en is er het landelijke College van Beroep voor het Hoger Onderwijs in Den Haag. Ook komt het vaak voor dat kort geding procedures moeten worden gevoerd om het intreden van vaak ingrijpende gevolgen vóór te zijn.

 

Op het gebied van het onderwijsrecht zal Laoût Advocaten u gedegen juridisch advies op maat bieden.

J.R. Laoût is van de vFAS