Strafrecht

Iedereen kan met het strafrecht in aanraking komen. Het is van groot belang dat u dan wordt bijgestaan door een vakbekwame, ervaren en doortastende advocaat die niet bang is om zo nodig tegen de stroom in te gaan. Het is daarnaast ten zeerste aan te raden de strafrechtadvocaat in een zo vroeg mogelijk stadium in de arm te nemen. Onze advocaten hebben de juiste kennis en ervaring om iedere verdachte adequaat bij te staan.

 

De meeste verdachten weten pas dat ze voor een rechter moeten verschijnen als ze een dagvaarding uitgereikt krijgen. Ook dan is het van belang om tijdig een strafrechtadvocaat in te schakelen, zodat die het procesdossier kan opvragen waarin onder meer precies staat welke bewijzen er zijn. Aan de hand van deze stukken wordt vervolgens de verdedigingsstrategie bepaald. Bekennen of ontkennen? Getuigen of deskundigen oproepen voor de zitting? Reclasseringsrapportage opvragen? Onze advocaten kunnen een antwoord geven op deze en andere vragen.

 

Het kan ook zijn dat een verdachte wordt opgeroepen voor een zogenaamde "TOM-zitting." Dat staat voor "Tenuitvoerlegging Openbaar Ministerie." In dergelijke zaken volgt een gesprek met de Officier van Justitie waarin een voorstel wordt gedaan voor (meestal) een taakstraf of een geldboete om zo een rechtszaak te voorkomen. Ook in deze gevallen is het verstandig een advocaat in te schakelen. Het voorstel is namelijk niet altijd redelijk en het kan onder omstandigheden zelfs onverstandig zijn om het te accepteren. Een gedegen advies kan onverwachte problemen voorkomen.

 

 

J.R. Laoût is van de vFAS