Tarieven

Onze kantoorfilosofie is dat iedereen gebruik moet kunnen maken van een advocaat. Ook indien u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand staan wij u graag bij. Of u in aanmerking komt voor een zogenaamde toevoeging kunt u zelf controleren op de website van de Raad voor de Rechtsbijstand.

 

De overheid verlangt dat u altijd zelf een eigen bijdrage levert. De hoogte daarvan kunt u ook op de website van de Raad voor de Rechtsbijstand controleren.

 

Indien u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, zullen wij u een uurtarief in rekening brengen. Dit tarief varieert en is afhankelijk van de advocaat maar ook van het belang van de zaak. Uiteraard informeren wij u in dat geval vooraf en maken afspraken over het uurtarief.

 

Ook zijn wij bereid om voor bepaalde procedures vaste prijsafspraken te maken. U weet dan vooraf waar u aan toe bent. Wij maken graag een afspraak met u.

J.R. Laoût is van de vFAS