Rechtsgebieden

Wij hebben er bewust voor gekozen om ons op een beperkt aantal terreinen toe te leggen. Op de volgende rechtsgebieden is op het kantoor brede expertise beschikbaar:

  • Personen- en familierecht

  • Arbeidsrecht
  • Onderwijsrecht

  • Bestuursrecht (waaronder sociaal-zekerheidsrecht)

  • Incasso-zaken
  • Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

  • Huurrecht

  • Algemeen civiel recht

Via de navigatiebalk aan de rechterkant van deze pagina kunt u per rechtsgebied meer informatie vinden.

Naast bovengenoemde rechtsgebieden heeft het kantoor ruime ervaring in echtscheidingsbemiddeling en mediation.

J.R. Laoût is van de vFAS