Werknemers

Ontslag, om welke reden dan ook, wordt vaak als een koude douche ervaren. U kunt zich verzetten, er in berusten, of zelfs instemmen met een ontslag. In alle gevallen wilt u er niet bekaaid vanaf komen. Dan heeft u een arbeidsrechtadvocaat nodig die er voor u het allerbeste uithaalt en die vierkant achter u staat. Neem contact op met een advocaat van Laoût Advocaten voor advies over ontslag.

 

Onze arbeidsrechtsadvocaten hebben alle soorten zaken al eens voorbij zien komen. Wij bieden daarom gedegen advies in ontslagzaken, zoals bij:

  • ontslag op staande voet: in een dergelijk geval is zeer snelle actie geboden, waaronder een mogelijk kort geding voor de kantonrechter;
  • aanvraag ontslagvergunning UWV WERKbedrijf: in veel gevallen bereidt de werkgever deze procedure niet goed voor - onze advocaten wel;
  • ontbindingsprocedure bij de kantonrechter: een uitgebreid en goed gemotiveerd verweer heeft de meeste kans van slagen, zowel voor verzet tegen ontslag als voor de maximaal haalbare vergoeding.

 

De gouden regel luidt: teken niets voordat u een advocaat van Laoût Advocaten heeft gesproken!

 

Kennelijk onredelijk ontslag

Bent u ontslagen door opzegging na toestemming van het UWV? Zonder een vergoeding is dat vaak onredelijk: u hebt op een dergelijke vergoeding dan wél recht. Begin dan binnen 6 maanden nadat de arbeidsovereenkomst is opgezegd een procedure wegens een kennelijk onredelijk ontslag. Hiermee vraagt u aan de kantonrechter om alsnog een redelijke (schade)vergoeding vast te stellen. Wij adviseren u hier graag over.

 

Indien u zich deskundig wilt laten adviseren, neemt u dan contact op.

 

J.R. Laoût is van de vFAS